Kundservice - Dina rättigheter

Självklart vill vi att du som kund hos oss ska vara nöjd och elleveransen fungerar som den ska. Hör gärna av dig om vi inte uppfyller dina förväntningar. På denna sida har vi samlat information om dina rättigheter som kund hos oss.


Vi vill bli bättre

För att vi ska bli så bra som möjligt är det viktigt att du talar om för oss om du inte är nöjd. Du behöver inte vara så formell,
det viktigaste är att du ger oss möjlighet att rätta till eventuella fel så snabbt som möjligt.


Om du inte är nöjd
Vi vill gärna att du kontaktar oss på Kundservice om du är missnöjd med någon av våra produkter eller tjänster. Då kan vi
ställa följdfrågor och få en klar bild av ditt ärende. Vi kan också berätta vad som behöver vara med i ett eventuellt skriftligt klagomål. Förbered dig gärna, så att du har kundnummer (finns på fakturan) och andra handlingar tillgängliga.


Rådgivning och tvistlösning
På följande platser hittar du mer information och råd om dina rättigheter:

Klagoguiden
Ett samarbete mellan Konsumentverket och Allmänna reklamationsnämnden, som kan hjälpa dig vidare.

Konsumentrådgivningen
Du som bor i Jönköping, Habo, Mullsjö och Vaggeryds kommuner hittar din kommunala konsumentrådgivning på Energicentrum A6.

Konsumenternas Energimarknadsbyrå
En självständig byrå som kostnadsfritt informerar och ger råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden. Detta kan
också komma att bli den kontaktpunkt som angivits i ellagens förarbeten att regeringen ska utse.

Allmänna Reklamationsnämnden
Hit kan konsumenten vända sig för att pröva tvister med t.ex. ett elhandels- eller elnätföretag.

Energimarknadsinspektionen
Denna myndighet prövar villkor och avgifter för elanslutningar, tvister kring mätning m.m.

Domstol
Du kan också låta pröva en eventuell tvist i allmän domstol (tingsrätt). Du bör dock först ta kontakt med ett ombud,
till exempel en advokat, som kan bedöma ditt ärende.


Dina rättigheter som konsument
Ellagens kapitel 11 reglerar dina rättigheter som konsument.

Ellagen - Kapitel 11
Här kan du läsa ellagen i dess helhet